Rekrutacja

Zaloguj

Rekrutacja

Czwartek , 18 maja  2017 

Młodzież proszona jest o zgłoszenie się do Bursy w dniu 31 sierpnia 2020 r.
w godz. 15
00 – 1700 - nowi mieszkańcy
w godz. 17
00 – 1900 - dotychczasowi mieszkańcy

Wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w miesiącu wrześniu należy dokonać do dnia 31.08. przelewem na rachunek bankowy Bursy:

59 1030 1250 0000 0000 8804 8032

Tytułem: „Imię i nazwisko ucznia, opłata za miesiąc wrzesień 2020 r. – wyżywienie i zakwaterowanie, budynek …….”


Wysokość wpłaty:

-budynek przy ul. Św. Anny 1 – 354 zł

-budynek przy ul. Romanowicza 9 – 344 zł

-budynek przy ul. Szarych Szeregów 1 – 394 zł

Kwaterowani wychowankowie proszeni są o okazanie potwierdzenia dokonanej wpłaty.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki, rękawiczek, środków do dezynfekcji oraz zachowanie dystansu.

W placówce mogą zamieszkać wyłącznie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Prosimy aby podczas kwaterowania wychowankom towarzyszyła tylko
jedna osoba ( rodzic lub opiekun ). 

1). ZASADY KONTYNUACJI ZAMIESZKANIA I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ
W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

2). Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie na rok szkolny 2020/2021.

3). DEKLARACJA kontynuacji zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie ul. Św. Anny 1

4). WNIOSEK o przyjęcie do Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie

5). Oświadczenie o dochodach

6). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

7). Oświadczenie o wielodzietności rodziny

8). Oświadczenie o odległości miejsca stałego zamieszkania kandydata od Tarnowa 

9). Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa aktualnie mieszkającego w bursie

10). Oświadczenie o utrudnionym dojeździe do szkoły lub braku połączenia komunikacyjnego

11). Potwierdzenie woli zamieszkania